rozdílnost dynamiky 4 základních stavů zařazená do odpovídající perinatální (zárodečné) matrice

rozdílnost dynamiky 4 základních stavů zařazená do odpovídající perinatální (zárodečné) matrice