Tvůrčí proces jako stolní hra

Součástí knihy "TVŮRČÍ PROCES jako živý program v nás" je hra "Labyrinty osudů", zde je návod a hrací plán k vytištění. Také je tu je úvodní slovo.


LABYRINTY OSUDŮ návod..pdf (320327)

Hra na A3.JPG (2,2 MB)

L.O.úvodní slovo.pdf (193 kB)

Hra Labyrinty osudů  (úryvek z úvodního slova)               

Máte před sebou plán hry, která vychází ze čtyř postupných stavů procesu tvoření. Také proces učení má podobné zákonitosti. Jde o něco, co všichni známe a aby nám to lépe šlo, je dobré o tom trochu popřemýšlet. Hra je velmi zjednodušeným modelem složitého systému, kde se vše vzájemně ovlivňuje. Přesto lze základní vztahy a vlivy zachytit a uspořádat.

 

Historie uskutečňování velkých objevů a objevování nových možností a schopností je tou pravou hrou s tvůrčím procesem. Dávným velkým snem lidstva bylo umět létat. Když se podíváte na plán hry, je tam oblast snění - tady se vytváří představa a touha. Sny jak by se to či ono dalo využít. V historii létání trvalo období, kdy patřilo létání jen do snů velmi dlouho, snad tisíce let. Sny o létání má každý. V pohádkách a bájích nacházíme spoustu velmi různých létacích představ, okřídleného koně, draka, létání pomocí ptáků, pomocí nadpřirozených bytostí a mnoho dalších možností. Báje o Ikarovi naznačuje technickou cestu, tu cestu, kterou se nakonec podařilo uskutečnit. Čím více sníme o něčem, co bychom chtěli, tím více narůstá naše touha a něco jako tlak k jejímu uskutečnění. Druhá fáze je tajemnou oblastí inkubace, složitých vnitřních pochodů, kdy potřeba uskutečnit snovou představu  vyvolává úzkost a strach, že to nepůjde, žádné vhodné řešení není na obzoru, ale přitom někde na pozadí myšlenkových procesů se odehrává hledání. Když se objeví nápad, jak to zkusit uskutečnit, vyburcuje úsilí a boj a vstupujeme do třetí fáze tvoření. Začíná se pracovat na uskutečnění. Pochopitelně ne vše má naději na úspěch. Ovšem vraťme se k našemu snu o létání. Je jisté, že to lidé zkoušeli již od dávných let na různých místech světa, různými prostředky s různými úspěchy. Vyráběli papírové a hedvábné draky, i takové, na kterých se dalo létat, naučili holuby nosit zprávy, mnohokrát neúspěšně zkoušeli vyrobit si křídla, již asi před 220 lety se podařilo létat balónem. Mezi tím procházelo obdobnými procesy mnoho jiných oborů a vytvářely se tak stále lepší předpoklady i pro oblast létání. Teď je snadné říct, že kdyby byl býval Mistr Leonardo věděl jak, anebo prostě měl jen víc času, tak mohl již před 500 lety létat i s tím materiálem a technikou, kterou měl k disposici. Vlivů, které vstupují do hry, je neuvěřitelně mnoho. Přicházejí z okolí jako dějinné události, přírodní katastrofy, epidemie nebo státní zakázky, lidé se ovlivňují navzájem i počasí má svůj nemalý vliv. Jsou také vnitřní vlivy - psychická traumata zmenšují nebo zvětšují šance uspět. Je to jako rub a líc. Konkrétní problém a jeho řešení je tím lícem. Rub je to všechno v pozadí, co rozhoduje o tom, jestli v tu chvíli, při těchto podmínkách ve společnosti nebo technice a při vlastnostech a schopnostech konkrétního člověka je řešení problému možné. Když už se stane, že je sen nebo jeho část uskutečněna, přichází úspěch a vítězství, nastává čtvrtá fáze. Na plánu hry je označena jako radost, ale je toho mnohem víc co tahle fáze umí a znamená. Když uskutečňujeme nápad a vedeme velkou bitvu, jsme většinou velice zahleděni do problému. Až když dojde k uvolnění tohoto "bojového" naladění, věc je hotová, problém vyřešen, pak teprve se člověk od svého problému odpoutává a většinou se časem dostane k jakž takž objektivnímu zhodnocení svého díla, hodnotí i jiní, což často také pomůže. S odstupem můžeme dílo posoudit, upřesnit a z výsledku vyvodit další směřování. Většina velkých i malých objevů je spíš postupnými kroky, součtem mnoha menších tvůrčích počinů mnoha lidí. Když víme, máme zkušenost, že se nám povedlo, vzrůstá naše sebedůvěra a schopnost snadněji řešit problémy. Snad se i lépe vymezuje oblast správných řešení přesto, že další a další úkoly bývají složitější a obtížnější. Umět dobře vidět, dobře posuzovat a dobře se ptát je způsobem jak se naučit přivolávat nápady.