Vyhledávání


Kontakt

ak. mal. Jaroslava Votrubová

+420.728496085

E-mail: votrubova.j@gmail.com

Co bylo dřív? Vejce nebo slepice?

                
 

 

Fotogalerie: Úvodní stránka aktuálně

     Konečně po letech jsme měli společnou výstavu s manželem!!!

 

Pár slov o rytí skla: Rytí skla je v podstatě meditační záležitost. Před vámi se točí kolečko a jde o desetinky milimetru, takže člověk málem ani nedýchá a jak víme nejen výrazně zvýšená ventilace, ale i zadržování dechu vedou ke změnám vnímání. Také sám úžas navozuje zadržení dechu, prostě úžasem skoro nedýchám. To ale používám spíš, když chci zobrazit krásu stvoření.Umělecká tvorba je hrou a hledáním - formy, obsahu a toho jak forma souvisí s obsahem. Zkouším, jak různé barvy, rytmus a geometrické vztahy souvisí s vyjádřením pocitů a nálad. V psychologii existuje spousta zajímavých teorií, některé se velice dobře doplňují. Lze složit něco jako mapu lidského nitra nebo spíš mapa prožitkových zkušeností, ke kterým se váží příslušné tělesné stavy. Když to moc a moc zjednoduším a přimíchám umělecké zkušenosti, tak by na směrové růžici této mapy nejspíš stálo:

  • statické uvolnění
  • statické napětí
  • dynamické napětí
  • dynamické uvolnění

Pro porozumění je nejlépe si představit, že máte zatančit na hudbu těchto charakteristik.

Hra s lidským nitrem má i mnohá tajná dvířka plná magických zkušeností, o to úžasnější je to cesta. City, mezilidské vztahy, komunikační gesta, vzorce chování, výrazy tváří, výrazy masek. Kompoziční a rytmické zákonitosti k vyvolání nálady, sdělování pomocí přelaďování, geometrie v základech zpracovávání vizuálních vjemů. Je to úžasná inspirační oblast aktuálně objevovaná všemi možnými cestami, bohužel až příliš složitá. Doufám, že se dotknu ve svém hledání - ve svých imaginativních obrazech, ve svém imaginativním umění, alespoň některých souvislostí a že použiji alespoň pár zákonitostí pro pocit být při tom, pro hlubší porozumění sobě i světu.

Jako sklářská výtvarnice pracuji technikou litofanie - rytiny na přejímaném skle. 

 

Fotogalerie: Úvodní stránka

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.